Jogi Nyilatkozat

A honlap teljes tartalma a MiLAK-ÉP Kft. tulajdona. A MiLAK-ÉP Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. 

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos. A MiLAK-ÉP Kft.  nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért. 

A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A MiLAK-ÉP Kft.  fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére. A MiLAK-ÉP Kft. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. MiLAK-ÉP Kft.  nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, MiLAK-ÉP Kft. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért. 

A MiLAK-ÉP Kft.  bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a MiLAK-ÉP Kft. -hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt a MiLAK-ÉP Kft.  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A MiLAK-ÉP Kft.  az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalról elérhető más honlapok tartalmáért. A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.